”Spektakel i Haga”
För en natt bytte stadsdelen Haga i Göteborg skepnad
Ett samarbete med Föreningen Miljö och Arbete -99
Foto: Lars Ardarve.